Only Mirage #1

Składka dla Administracji

  • Składka nie jest obowiązkowa,
  • Składka zmienia twojego domyślnego VIPa na SVIPa,
  • Można przedłużać na dowolny czas kupując ponownie,
  • Aktualny status składki można zobaczyć po zalogowaniu w zakładce "Historia" - > " Aktywne Usługi",